In het kader van het ingaan van de AVG op 25 mei 2018 onderstaand de Privacy-Verklaring van Kiekefotografie.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Kiekefotografie.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan mij verstrekt.

Kiekefotografie.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam;
• Uw e-mailadres;
• Uw IP-adres.

Waarom zijn deze gegevens nodig?
Ik van Kiekefotografie.nl verwerk uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

Delen met anderen
Ik verstrek uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WordPress.com statistieken
Kiekefotografie.nl is een zgn self-hosted WordPress website. Hierbij wordt er ook gebruik gemaakt van de WordPress.com statistieken functie om bij te houden hoeveel bezoeken er gebracht worden aan de pagina’s. Hierbij worden de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als de gebruikte browser, de website die een bezoeker bij Kiekefotografie.nl gebracht heeft of zoektermen die gebruikt zijn geregistreerd. Dit gebeurt anoniem en kan niet via IP-adressen herleid worden naar individuele bezoekers.

Toestemming voor het plaatsen van cookies
Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel van oktober 2014 mbt de wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen alle cookies die door Kiekefotografie.nl gebruikt worden onder de uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is.

Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals de like knop van Facebook, kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft Kiekefotografie.nl verder geen invloed op.

In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Ook zijn er tools als Ghostery om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kiekefotografie.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze site maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van deze site en verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kiekefotografie.nl op via info@kiekefotografie.nl.

Kiekefotografie.nl
Voor meer info:
E-mailadres: info@kiekefotografie.nl

Dank voor uw aandacht!